Babič, Vanda. 2012. „Cerkvenoslovanska Ostalina Na Slovenskem – Žitje Sv. Gregorija, Rimskega papeža Iz Supraseljskega Zbornika“. Slavistična Revija 60 (1), 41-58. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-48886370.