SKUBIC, Mitja. 2007. „Jezika V Stiku: Slovenščina in furlanščina. Prevzete Besede in Kalki“. Slavistična Revija 55 (1-2), 19-29. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34796898.