MERŠE, Majda. 2007. „Prepoznavnost in značilnost Besedja Slovenskih Postil 16. Stoletja“. Slavistična Revija 55 (1-2), 65-84. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-26827053.