ŠEKLI, Matej. 2007. „Končniški in mešani Naglasni Tip Samostalnikov a-Jevske Sklanjatve V nadiškem narečju slovenščine“. Slavistična Revija 55 (1-2), 134-45. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34777954.