MARUŠIČ, Franc, in Rok ŽAUCER. 2007. „O določnem Ta V Pogovorni slovenščini (z Navezavo Na določno Obliko Pridevnika)“. Slavistična Revija 55 (1-2), 223-47. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-700923.