COSSUTTA, Rada. 2007. „Leksikalna Razslojenost V Govorih Tromeje: Slovanske, Romanske in Germanske Prvine“. Slavistična Revija 55 (1-2), 261-70. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34792034.