ZULJAN KUMAR, Danila. 2007. „Funkcije Ponavljanj V Govorjenem narečnem Diskurzu“. Slavistična Revija 55 (1-2), 315-26. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-26827309.