OREL, Irena. 2007. „Nemške Izposojenke V Pleteršnikovem Slovensko-nemškem Slovarju (1894–1895)“. Slavistična Revija 55 (1-2), 357-68. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34776418.