AHAČIČ, Kozma. 2006. „Nominalna Paradigmatika Bohoričeve Slovnice V luči Evropskega slovničarstva“. Slavistična Revija 54 (2), 129-53. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-32169314.