JURGEC, Peter. 2006. „O nenaglašenih e/O V Standardni slovenščini“. Slavistična Revija 54 (2), 173-85. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-32170338.