SKUBIC, Mitja. 2001. „Romansko-Slovanske Jezikovne Interference: Sosledica časov“. Slavistična Revija 49 (4), 229-36. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-17767010.