PRIESTLY, Tom. 2001. „Vendali, Veneti, Vindišarji“. Slavistična Revija 49 (4). https://srl.si/ojs/srl/article/view/2001-4-1-5.