Stramljič Breznik, Irena. 2018. Univerbizacija (poenobesedenje) V Slovenskem Besedotvornem Sistemu. Slavistična Revija 66 (3), 369-82. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-8.