Scuteri, Lucia Gaja. 2018. „Diahrona makroprozodična Raziskava Slovenskega Govora V Televizijskih Informativnih Oddajah“. Slavistična Revija 66 (2), 143-57. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-2-1-9.