Gorjanc, Vojko, in Darja Fišer. 2018. Twitter in Razmerja Moči: Diskurzna Analiza Kampanj Ob Referendum Za Izenačitev Zakonskih Zvez V Sloveniji. Slavistična Revija 66 (4), 473-95. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-4-1-5.