Ljubešić, Nikola, Maja Miličević Petrović, in Tanja Samardžić. 2019. Jezična Akomodacija Na Twitteru: Primjer Srbije. Slavistična Revija 67 (1), 87-106. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-1-6.