Ljubešić, Nikola, Maja Miličević Petrović, in Tanja Samardžić. 2019. „Jezična Akomodacija Na Twitteru: Primjer Srbije“. Slavistična Revija 67 (1):87-106. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-1-6.