Jović, Pavle. 2019. Prvi Srbski Prevodi Cankarjevih Del 1900–1940. Slavistična Revija 67 (1), 115-19. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-2-3.