Žavbi, Nina. 2019. „Odrski Govor – slušnozaznavna in računalniška fonetična Analiza Uprizoritev Cankarjevih Hlapcev“. Slavistična Revija 67 (1):51-67. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-1-4.