Perenič, Urška. 2019. „Dnevnik Kot Literarnozgodovinski Vir: Tagebuch 1844 Louise Crobath“. Slavistična Revija 67 (3), 425–439. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-1-1.