Krvina, Domen. 2019. „Nezaznamovanost nedovršnika V slovenščini Kot Vzporednica moškemu slovničnemu Spolu“. Slavistična Revija 67 (2), 159–170. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-4.