Tivadar, Hotimir. 2019. „ Opis Samoglasnikov Slovenskega knjižnega Jezika Z Vidika Spola govorečega“. Slavistična Revija 67 (2), 233–242. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-11.