Bon, Mija, in Vera Smole. 2019. „Narečna Sprememba Nekaterih Samostalnikov moškega in ženskega Spola V množini“. Slavistična Revija 67 (2), 243–252. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-12.