Jakop, Tjaša. 2019. „Maskulinizacija in Feminizacija V Srednjesavinjskem narečju“. Slavistična Revija 67 (2), 253–262. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-13.