Šekli, Matej. 2019. „ Izvor Pridevnikov Tipov Bukov in lipov/češnjev V slovenščini“. Slavistična Revija 67 (2), 281–289. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-16.