Hladnik, Miran, in Urška Perenič. 2019. „Peter Scherber: Ob 80. Jubileju“. Slavistična Revija 67 (3), 533–535. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-2-3.