Michelizza, Mija, in Nina Ledinek. 2019. „Mednarodni Dan Slovarjev 2019“. Slavistična Revija 67 (4), 655–657. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-4-2-2.