Ditmajer, Nina. 2020. „Večfunkcijske vezniške Besede Ki, Ka in Da Ter Njihova Skladenjskopomenska Vloga V vzhodnoštajerski Pokrajinski različici Slovenskega knjižnega Jezika“. Slavistična Revija 68 (2), 247–264. https://srl.si/ojs/srl/article/view/3833.