Perenič, Urška. 2020. „Zaslužni Profesorici Dr. Adi Vidovič Muha Ob 80. Rojstnem Dnevu“. Slavistična Revija 68 (1), 107–108. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2020-1-2-2.