Mezeg, Adriana. 2020. „Definicija Polstavka in Njegova Raba V Sodobni Prevodni slovenščini (na Gradivu Prevodov Iz francoščine)“. Slavistična Revija 68 (2), 265–282. https://srl.si/ojs/srl/article/view/3847.