Baláková, Dana, Viera Kováčová, in Валерий Михайлович Мокиенко. 2020. „Biblijska Frazeologija Z Vidika Jezikovnih Uporabnikov ruščine (iz Izsledkov sociolingvistične Raziskave)“. Slavistična Revija 68 (2), 299–310. https://srl.si/ojs/srl/article/view/3853.