Pavlič, Matic, in Arthur Stepanov. 2020. „Psiholingvistični Vidiki Procesiranja Oziralnih Odvisnikov V slovenščini“. Slavistična Revija 68 (4):543–561. https://srl.si/ojs/srl/article/view/3861.