Šolak, Zdravko. 2020. „Raba Izraza oči so Gledale V Delih Ivana Cankarja“. Slavistična Revija 68 (4), 577–596. https://srl.si/ojs/srl/article/view/3866.