Ferlež, Urh. 2021. „Novačan in Prežih O Parizu“. Slavistična Revija 69 (1), 70–82. https://srl.si/ojs/srl/article/view/3891.