Dović, Marijan. 2021. „Od Svetokreta Do Tanka: Zenitizem Na Slovenskem (1921–1927)“. Slavistična Revija 69 (1), 17–35. https://srl.si/ojs/srl/article/view/3907.