Uhlik, Mladen, in Andreja Žele. 2021. „Slovensko-Ruska Kontrastivna Analiza Glagolov Videti in Gledati“. Slavistična Revija 69 (1), 121–139. https://srl.si/ojs/srl/article/view/3909.