Morić Mohorovičić, Borana. 2021. „Jezični Trendovi Hrvatskih Modnih Portala“. Slavistična Revija 69 (2), 183–194. https://srl.si/ojs/srl/article/view/3917.