Perenič, Urška, in Davor Dukić. 2020. „Uvodnik“. Slavistična Revija 68 (4), 599–601. https://srl.si/ojs/srl/article/view/3919.