Michelizza, Mija, Boris Kern, in Nina Ledinek. 2021. „Mednarodni Dan Slovarjev 2020“. Slavistična Revija 69 (1), 161–165. https://srl.si/ojs/srl/article/view/3927.