Žerjal Pavlin, Vita. 2021. „Slovensko vojaško pesništvo 1515–1918 “. Slavistična Revija 69 (2), 269–273. https://srl.si/ojs/srl/article/view/3932.