Polajnar, Janja, in Darja Fišer. 2021. „Samoreference V Akademski slovenščini“. Slavistična Revija 69 (4), 413–430. https://srl.si/ojs/srl/article/view/3970.