Поповић, Људмила, in Мотоки Номаћи. 2021. „Језик као пут ка добром: у спомен на академика Предрага Пипера“. Slavistična Revija 69 (4), 467–470. https://srl.si/ojs/srl/article/view/3977.