Meterc, Matej. 2022. „Razlikovanje Med Dopolnitvijo in razširitvijo Pri podaljšavi Pregovora V frazeološki Teoriji in Paremiografiji: Sodobne Raziskave V Paremiologiji“. Slavistična Revija 70 (3):315–331. https://doi.org/10.57589/srl.v70i3.3996.