Babič, Vanda. 2022. „Cerkvenoslovanska Ostalina Na Slovenskem – Povest O vojščaku V Supraseljskem Zborniku in Izmaragdu“. Slavistična Revija 70 (1):51–66. https://doi.org/10.57589/srl.v70i1.4003.