Brač, Ivana, in Ana Ostroški Anić. 2022. „Semantičke Uloge U općim I terminološkim Resursima“. Slavistična Revija 70 (2):191–206. https://doi.org/10.57589/srl.v70i2.4004.