Just, Franci, in Mihaela Koletnik. 2022. „Prekmurska narečna Poezija Ferija Lainščka“. Slavistična Revija 70 (2):127–141. https://doi.org/10.57589/srl.v70i2.4010.