Kropej Telban, Monika. 2022. „Pregovori V Slovenskih Folklornih Pripovedih Na Primeru Treh pravljičnih Tipov: Sodobne Raziskave V Paremiologiji“. Slavistična Revija 70 (3):361–372. https://doi.org/10.57589/srl.v70i3.4027.