Uhlik, Mladen, in Andreja Žele. 2022. „Ubesedovanje načina V slovenščini, ruščini in štokavščini: Podobnosti in Razhajanja“. Slavistična Revija 70 (3):269–287. https://doi.org/10.57589/srl.v70i3.4037.