Dović, Marijan. 2022. „Bukovniki, Cenzura in Drabosnjak, ‚poredni Paur‘ Iz Korotana“. Slavistična Revija 70 (3):373–388. https://doi.org/10.57589/srl.v70i3.4039.