Mirtič, Tanja, in Marko Snoj. 2022. „Merila Za Razlikovanje Med Dvojnicami in Sinonimi V ESSKJ“. Slavistična Revija 70 (4):459–473. https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4073.